ГоловнаГРОМАДЯНАМЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
 Версія для друку

    Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області запрошує на навчання осіб керівного складу органів управління цивільного захисту та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

   Особам, які пройшли функціональне навчання видається посвідчення встановленого зразку. Відповідний запис про навчання вноситься у трудову книжку.

   Особи керівного складу та фахівці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три-п’ять років зобов’язані проходити функціональне навчання.

   Навчальний час слухача визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для опанування певною робочою навчальною програмою.

   Складовою частиною навчального часу слухача є навчальний тиждень і складає не більше 45 академічних годин.

   В залежності від категорій осіб керівного складу і фахівців для проходження ними функціонального навчання передбачено:

    Твіт